Værdigrundlag

OSTED FRI- OG EFTERSKOLE ER GRUNDTVIG-KOLDSK

Udgangspunktet er, at ingen mennesker er forudsætningsløse.

Alle har en historie. En baggrund, som er med til at forme den enkeltes liv, og netop livet er i centrum. Det levende og sprudlende. Undertiden også det svære og uoverskuelige. Ingens baggrund er mere værd end enhver andens!

Alle er behøvede. Det, som tæller, er viljen og lysten til at engagere sig i såvel ens eget som i naboens liv – med skyldig hensyntagen til den fælles kulturarv som særlig inspirationskilde!

Samhørighed, hensynsfuldhed og ansvar er nøgleord. Man skal have mod på at være sammen med mange mennesker.

Undervisningen og aktiviteter i hverdagen gennemføres ikke for skolens skyld, men for livets! Man skal ikke lære blot for at lære, men for at blive klogere på sig selv og sit liv.

FORMÅL

Osted fri- og efterskoles vedtægtsbestemte formål er inden for gældende lovgivning at drive en grundtvig-koldsk fri- og efterskole med nedenstående værdigrundlag samt give plads for folkeligt arbejde på egnen.

Skolens vedtægter som .PDF
Endeligt vedtaget på generalforsamling d. 19. april 2012 og godkendt d. 15. maj 2012 af Undervisningsministeriet – Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
Offentliggjort på skolens hjemmeside den 1. juni 2012.