Trivselsarbejdet på Osted friskole

SE HELE FRISKOLENS TRIVSELSPLAN (INKL. SPECIFIKKE KLASSEAKTIVITETER): HER

Vores målsætning er

 • At børn, forældre, medarbejdere og ledelse er aktive medspillere i at fremme trivslen
 • At få skabt en sammenhæng i det enkelte barns hele dag, hvor der er en høj tolerancekultur og plads til forskellighed
 • At det enkelte barn og den enkelte medarbejder trives godt
 • At alle lærer at vise respekt og tage hensyn til hinanden
 • At den forebyggende indsats mod mobning er en proces, der hele tiden er i gang i et samarbejde mellem børn, forældre, medarbejdere og ledelse
 • At få en fælles holdning til indsatsen mod mobning på skolen og i fritiden – ved hjælp af redskaber til forebyggelse samt en beredskabsplan til brug i konkrete tilfælde af mobning
 • At der er et udbredt kendskab til konflikthåndtering og mobning samt redskaber til at arbejde med dette

Vores succeskriterier er

 • At børnene oplever, at de er medspillende part i processen og bliver hørt og taget alvorligt
 • At børnene, lærere, pædagoger, ledelse og forældre er aktivt handlende i forhold til tolerancen og trivslen
 • At alle på Osted friskole trives og ingen bliver mobbet

Vi lykkes når

 • Den sociale trivsel har gode vækstbetingelser
 • De forebyggende strukturer mindsker de akutte situationer
 • Børn, unge og voksne handler konstruktivt i konflikter
 • Antallet af børnekonflikter er for nedadgående


I praksis betyder det at

 • Børnene får oplevelser af praksisfællesskaber og fælles læring, som fremmer inklusionen
 • De voksne reagerer omgående med veltilrettelagt indsats mod mobning
 • Vi alle passer på hinanden
 • Vi alle handler konstruktivt i konflikter
 • Alle børn får den undervisning, de har brug for
 • Vi alle passer på hinanden og på skolens fysiske og æstetiske miljø
 • Lærere og pædagoger får den faglige og pædagogiske sparring, de har brug for
 • At vi etablerer forebyggende strukturer, som mindsker antallet af akutte situationer
 • Der sættes hurtigt ind når det enkelte barn eller den enkelte medarbejder ikke trives

SE HELE FRISKOLENS TRIVSELSPLAN (INKL. SPECIFIKKE KLASSEAKTIVITETER): HER