Forventninger til forældrene

Et godt samarbejde mellem skole og hjem er en vigtig forudsætning for, at jeres barn får en god skolegang. Forældreopbakningen medvirker til at skabe gode rammer for trivsel og læring.

I nedenstående punkter har vi sammenskrevet en række forhold, som sætter fokus på jeres ansvar i forbindelse med jeres barns skolegang.

  • Skolen forventer, at eleven møder til tiden, møder veludhvilet og har fået morgenmad og medbringer madpakke. desuden skal skoletasken tjekkes for indholdet mht nødvendige bøger, hæfter penalhus mm.
  • Skolen forventer, at forældrene indgår i et konstruktivt og positivt samarbejde og at forældrene kan vurdere en sag fra to sider.
  • Skolen forventer at forældrene deltgaer i de møder / arrnagementer som skolen indkalder til.
  • Skolen forventer, at forældrene jævnligt læser forældreintra.
  • Skolen forventer, at forældrene støtter deres barns indlæring / lektielæsning
  • Skolen forventer, at skolen respekteres som en arbejdsplads for både børn og voksne, og at skolen har høj prioritet i barnets tilværelse. Det vil sige, at enhver fritagelse fra skolen overvejes grundtigt.