Den kombinerede skole

En kombineret skole er en skole, der rummer både en friskole og en efterskole.

Historisk er de kombinerede skoler opstået ved, at en skolekreds for en friskole har kunnet se, at også unge mellem 14 og 18 år kunne have glæde af et skoleophold, og da det skoleophold lå efter friskolen, som var en børneskole, knyttede man en EFTERskole til friskolen.

I dag, hvor skolerne er langt mere regulerede af staten, er den kombinerede skole i virkeligheden to skoler underlagt hver sin lovgivning. De to skoler har fælles økonomi, medarbejderstab, ledelse og bestyrelse. Alle er underlagt et sæt vedtægter, der er brygget sammen af standardvedtægterne for friskoler og for efterskoler.

Osted fri- og efterskole har foruden de to skoler også en børnehave. Denne er underlagt et tredje regelsæt og en lovgivning, som hører til i et andet ministerium.

Den kombinerede skoles udfordringer er mange, men grundlæggende opvejer det stærke bagland, de fælles ressourcer og det økonomiske fundament de ulemper, der ind i mellem kan opleves i hverdagen.