Værdier

Vi lægger vægt på i et trygt miljø at give den enkelte elev mod på og lyst til at bruge sit liv til gavn og fornøjelse for sig selv og andre.
Friskolen er i det meste af skoleforløbet en børneskole, og skolen kender og anerkender børns måder at lære og erfare på.

Friskolen er også skole for unge mennesker i 8. og 9. klasse. De skal udfordres både fagligt og personligt i rammer, hvor det er muligt at prøve sig selv af, og hvor man lærer at tage ansvar for sig selv og for andre.

Undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen, men som konsekvens af ovenstående er Osted friskole prøvefri.