Vedtægter

Skolens vedtægter som .PDF
Endeligt vedtaget på generalforsamling d. 19. april 2012 og godkendt d. 15. maj 2012 af Undervisningsministeriet – Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
Offentliggjort på skolens hjemmeside den 1. juni 2012.