Styrelsen

Osted fri – og efterskole er en privat selvejende institution, hvor der af skolekredsen er valgt en styrelse. Skolens styrelse har den overordnede ledelse af skolen, herunder det økonomiske ansvar i overensstemmelse med gældende lovgivning og skolens vedtægter. Styrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst muligt gavn for skolen, og sørge for at der tages skyldige økonomiske hensyn.

STYRELSENS MEDLEMMER

Formand:
Bjarne Lundager Jensen
Tlf.: 4649 7311

Næstformand:

Jesper L. Damgaard

Tlf.: 4635 3955

Brit Tholander
Tlf.: 3110 3033

Nina Troelsgaard Jensen
Tlf.: 2447 4456

Inis Johansen
Tlf.:

Sofie Leyssac
Tlf.: 4649 7135

Klaus Hvass Kjeldgaard
Tlf.: 2468 2918