OM SKOLEN

Osted Friskole er en 100 år gammel grundtvig/koldsk friskole med vægt på høj faglighed og trivsel i et stærkt fællesskab.

Skolen ligger i udkanten af Osted by på en kæmpe naturgrund med skov, sø, eng, shelter, naturskole og mange andre faciliteter. Skolen blev ombygget og renoveret for 8 år siden, og bygningerne er derfor i god stand. Der er mange værksteder, som friskolen deler med efterskolen.

Osted Fri- og Efterskole er en forældredrevet organisation, der bygger på de tanker som Grundtvig og Kold indførte i dansk skoleliv for over halvandet hundrede år siden.

Deres tanker handlede i høj grad om fællesskab, engagement og læring for livet. Det ser vi som værdier, der stadig er ekstremt vigtige. Værdierne er med til at give vores børn og unge et solidt livsfundament i en hverdag, hvor de skal være i stand til at tackle konstante forandringer og opbrud. I hverdagen vil I opleve værdierne komme til udtryk på mange forskellige måder.

MORGENSANG
Fællesskabet kommer blandt andet til udtryk ved, at der hver morgen er fællessamling, hvor vi synger, spiller og beder Fadervor.

Morgensamlingen er en energigivende og livsbekræftende start på dagen.

TÆT SAMARBEJDE MELLEM SKOLE OG HJEM
Vi lægger vægt på, at børn, forældre og lærere mødes i et forpligtende fællesskab om undervisningen, klassen og skolen. Som forælder på Osted Fri- og Efterskole, har du mulighed for at tage aktiv del i dit barns skoleliv.

HJEMLIG ATMOSFÆRE
Skolen er præget af en hjemlig atmosfære. Mange nye forældre bider mærke i den særlige stemning, der er på skolen. Lokalerne er pæne og velholdte – og ved festlige lejligheder vil du blive mødt af blomster og duge på bordene. Man mærker, at forældre, børn, lærere og skolekredsen færdes hjemvandt på skolen. Denne stemning er med til at skabe en tryghed, som giver eleverne bedre forudsætninger for at lære.

FORTÆLLING PÅ SKEMAET
På vores skole bruges fortælling i de fag, hvor det er oplagt, bl.a. historie og religion. I de mindste klasser er fortælling et selvstændigt fag, og fortælling indgår ofte i morgensamlingen.

BÅDE KREATIV OG BOGLIG
Osted Fri – og Efterskole er kendt for at have rigtig god undervisning i kreative fag som musik og billedkunst. Vi vægter disse fag højt og synes, at det er vigtigt at tage dem lige så seriøst som de boglige fag. Samtidig skal det understreges, at vi er en almindelig
skole, hvor boglige fag som dansk og matematik også har en meget høj prioritet.

DET SKAL VÆRE SJOVT AT LÆRE
Vores udgangspunkt er, at undervisningen og aktiviteter i hverdagen ikke skal gennemføres for skolens skyld, men for livets! Eleverne skal ikke lære blot for at lære, men for at blive klogere på sig selv og sit liv. Det betyder ikke, at vi går på kompromis med fagligheden – det betyder først og fremmest noget for den måde, vi underviser på. Vi lægger eksempelvis vægt på at inddrage oplevelse og fantasi i undervisningen.

PLADS TIL DEN ENKELTE
Vi møder den enkelte elev, hvor han eller hun er. Undervisningen tager udgangspunkt i det enkelte barns evner, behov og modenhed. Individuelle hensyn til den enkelte elevs særlige forudsætninger og baggrund præger skolens arbejde.

MEDBESTEMMELSE OG MEDANSVAR
Vi tror på, at alle er behøvede. Det, som tæller, er viljen og lysten til at engagere sig i såvel ens eget som i naboens liv. Det er skolens opgave at forberede den enkelte elev på medbestemmelse og medansvar.

FÆLLESSKAB MED EN HEL SKOLEKREDS
Osted Fri- og Efterskole hviler på stolte traditioner. Skolen har eksisteret i snart 100 år og er dybt forankret i lokalsamfundet. På skolen vil du ikke kun møde mange engagerede lærere og forældre – men også bedsteforældre, pensionerede lærere, gamle elever og andre, har en stærk tilknytning til skolen. Det giver skolen et stærkt bagland, der er med til at gøre skolen til et ressourcestærkt sted – en fast klippe i en foranderlig verden.

ENGAGEMENT I SAMFUNDET
Osted Fri- og Efterskole er også et lokalt og regionalt nervecenter med foredrag, arrangementer, kurser, debatter og andre aktiviteter, der samler befolkningen. Vi åbner dørene og fordomsfrit lader tankerne, kunsten, musikken og ordene fylde. Osted Fri- og Eferskole rimer på udfordring.

Udfordring af automatholdningerne, fordommene, vanerne, smagsløgene og ikke
mindst udfordring af det enkelte menneskes valg. Vi har god plads til tvivl, og er samtidig
rettet mod bevægelse fremad.