Skolefritidsordning – SFO

Børn fra og med børnehaveklassen til og med 4. klasse kan benytte SFO’en. SFO’en er åben fra undervisningen slutter til kl. 17.00.

SÆRLIGE ÅBNINGSTIDER:
SFO’en har åbent på alle skolefridage og i de fleste skoleferier fra klokken 7.00 – 17.00. Dog er der lukket i sommerferien i uge 29, 30 og 31, mandag den 13. august 2012 samt mellem jul og nytår.

Derudover er der særlige dage. På særlige dage kan børnene efter aftale kommer i SFO. Tilmeldingsfrist til de særlige dage, er 4 uger før. Der er følgende særlige dage i næste skoleår: 2. januar 2013, 25. – 27. marts 2013 og 10. maj 2013

Tilmelding til SFO’en sker ved henvendelse til skolens kontor.

Opkrævningen falder i 11 rater.

Betaling:

For 1 børn 

For 2 børn 

For 3 børn  

I alt:

kr. 965,– pr. måned

kr. 1.930,– pr. måned

kr. 2.413,- pr. måned

KLUB 567 I SKOLEÅRET 2012/2013
Klub 567 er en forældrestyret ordning, hvor elever i 5., 6., og 7. klasse kan mødes efter skoletid. For at klubben kan være åben, skal der være en voksen tilstede. Det kan være en forælder eller en bedsteforælder til klubbens medlemmer. Forældrenes mulighed for tilstedeværelse er afgørende for, hvor tit klubben kan være åben hver uge.