Den prøvefri skole

I 1985 besluttede skolekredsen at afskaffe Folkeskolens Afgangsprøver ved Osted friskole. Efterfølgende er denne beslutning blevet taget op til fornyet vurdering. Det er sket i såvel lærerråd som på skolekredsens generalforsamlinger. Sidst i 1998. Men hver gang med en helt klar holdning til sagen. Prøvefriheden er blevet fastholdt.

På klasseforældremøderne i henholdsvis ottende og i niende klasse orienteres elever og forældre om konsekvenserne ved at komme fra en prøvefri skole.

For at blive optaget i gymnasiet kræves optagelsesprøve, som administreres af det gymnasium, hvor man søger optagelse. Erfaringen er, at Osted friskoles elever ikke har problemer med at blive optaget i gymnasiet.

Begrundelsen for ikke at forberede eleverne på og indstille dem til Folkeskolens Afgangsprøver er blandt andet at vi gennem det daglige møde med eleverne i undervisningen har mulighed for at skabe et attraktivt og lærerigt undervisningsmiljø, der ikke skal indholdsmæssigt styres af afgangsprøvernes krav. Skolen ønsker at gøre undervisningen så kvalificeret som det overhovedet kan lade sig gøre. Fagligt som menneskeligt. Og det finder man sker bedst uden nævnte prøver.

Det lovpligtige tilsyn sikrer, at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.