logo.png

VELKOMMEN OSTED FRISKOLE

Osted Friskole er en forældrebåret friskole, der lægger vægt på et højt fagligt niveau i såvel boglige som praktisk/musiske fag.

Skolevalget er det vigtigste valg, man som forældre skal træffe for sine børn. Det er derfor vigtigt at undersøge de forskellige skoler grundigt, inden man skal træffe valget.

Vi har plads i den kommende 0. klasse samt i den nuværende 1. klasse samt i enkelte andre klassetrin. Kontakt os for nærmere information.

Informationsmøde - bliv klædt på til skolevalget

Vi holder en uforpligtende informationsaften den 24. april kl. 19-20.30, hvor vi fortæller om skolen, undervisningen, værdierne og dagligdagen - særligt med henblik på børnehaveklasse og indskoling.

Forstander, afdelingsleder, SFO-leder og børnehaveklasseleder vil sammen med nogle af de nuværende forældre holde oplæg og svare på spørgsmål.

Ikke to skoler er ens! Ikke to klasser er ens! Ikke to elever er ens!


Bestil vores brochure og læs hvorfor du skal vælge OFE!

Du kan også læse mere på sitet og kontakte os hvis du har nogle spørgsmål.