logo.png

Om børnehaven

Børnehaven Fristedet startede august 2007. Der har fra første dag været stor interesse og god søgning til børnehaven.

Ligesom vi i Friskolen og SFO’en har tradition for høj grad af forældreinvolvering, er der også lagt op til dette i børnehaven. Der afholdes 1-2 forældremøder om året, hvor pædagogik, normer, holdninger og kutymer drøftes.

Gennem leg, kreativitet, levende fortælling, musik, sang og bevægelse skal Fristedets børn opleve, at verden er fuld af udfordringer og oplevelser, der tilsammen opfordrer til nysgerrig undren, udvikler livsmod og giver lyst til at lære.

I et trygt fællesskab skal børnene lære og opleve ligeværd, tillid og respekt, så de passer godt på hinanden og deres omgivelser.

Vi har valgt at der skal være ligelig fordeling af 3, 4 og 5 årige i børnehaven.

Osted fri- og efterskole er grundtvig/koldsk.
Det er også det menneskesyn og de værdier, der er grundlaget for børnehaven Fristedet – naturligvis forstået og fortolket ind i førskolealderen.